Второ ниво на обучение

Дарбите на Духа, Чуване на Божия глас и Пророческа Дарба

 

Целта на II ниво е да ви даде задълбочено познание и да ви активира в духовните дарби, чуването на Божия глас и пророческата дарба (1 Кор 14:5)

Вие ще получите достъп до курсовете последователно, след предаване на кратка писмена работа.  Вие имате възможност да се движите с ваша скорост без задължителен график, тест и дискусия в група.

Единственото условие е да завършите всички курсове в рамките на една календарна година.

Дарбите на Духа, Чуване на Божия глас и Пророческа Дарба

  • Училище на Славата, Патриша Кинг, 15 сесии и учебник
  • Силата на Трансформирания ум, Бил Джонсън
  • Чуване на Божия глас, Джони и Елизабет Инлоу
  • Освобождаване на Дарбите Днес, Джеймс Гол
  • Победоносно воюване, Патриша Кинг
  • Основно трениране в пророческата дарба, Крис Валътън