ВИЗИЯ

Промени Живот! Трансформирай Поколение! Реформирай Нация!

Твоят променен живот в Исус Христос води до трансформиране на поколение. Поколение, променено чрез любовта на Бог носи огъня на реформация чрез освобождаване на силата на Божието Царство!

Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; защото Аз отивам при Отца.

Йоан 14:12

Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята.

Матей 6:10

МИСИЯ

Всеки вярващ да бъде екипиран, за да служи на Исус Христос и чрез трансформиращата сила на Божието царство да влияе в определената му сфера в обществото чрез Божието изявено присъствие.

НАШИТЕ УБЕЖДЕНИЯ

ПИСАНИЕ

Вярваме, че Библията е доказателство за любовта на Бог към нас! Твърдо вярваме, че писанието е боговдъхновено, непогрешимо и авторитетно Слово на Бог.

БОГ

Вярваме, че има Един вечен Бог – три личности в едно: Бог Отец, Бог Син и Бог Святият Дух. Бог Отец е вечно справедлив, свят, любящ и истинен.

ИСУС ХРИСТОС

Вярваме, че Господ Исус Христос, единородния Божи Син, заченат от Святия Дух, роден от девицата Мария, е живял без грях чрез силата на Святия Дух , вършил е чудеса и знамения, за да донесе Божието царство на земята. Той бе разпнат на кръст за греховете на цялото човечество, погребан, възкресен от Святия Дух и възнесен на Небето, седящ от дясната страна на Отец. Приемането на жертвата на Исус Христос на кръста е единственият път към вечно спасение. Той е напълно човек и напълно Бог!

СВЯТИЯТ ДУХ

Вярваме, че ролята на Святия Дух е да изобличи света за грях, за правда и за съд; да даде нов живот чрез вяра, покаяние и приемане на Исус Христос за Спасител и Господ. Той непрестанно живее във всеки вярващ, за да го води към святост и чистота. Той раздава дарби на всеки вярващ за изграждане на тялото Христово. Той е обещания от Христос утешител на всеки вярващ по света. Ние живеем победоносен, свръхестествен живот чрез силата на Святия Дух, Който свидетелства в нас!

ЧОВЕЧЕСТВОТО

Вярваме, че човек е създаден по образ и подобие на Бог, за да Го хвали и да Му се покланя. Поради падението, грехът дойде върху цялото човечество, което може да се избави единствено по благодат. Отделени от спасителната благодат, която е чрез Христос, човек ще бъде изправен пред святия гняв и съд на Бог. Падналото човечество замени поклонението на единствения истинен Бог с поклонение на други неща. Библията нарича това идолопоклонство, което е сърцевината на всеки грях.

СПАСЕНИЕТО

Вярваме, че спасението е дар от Бог, което е единствено по благодат, а не чрез дела, получено чрез вяра в Господ Исус Христос. Въпреки,че човек бе създаден по образ и подобие на Бог, грехът поквари това взаимоотношение. Единствено чрез покаяние и вяра в Христос тези взаимоотношения могат да бъдат възстановени. Христовият живот, смърт и възкресение са основата за възстановяване. Словото нарича онези, които се обръщат към Христос за спасение, възстановени, оправдани, изкупени и доведени в Божието семейство.

ЦЪРКВАТА

Вярваме, че църквата, това са всички вярващи от всяко племе, език и националност навсякъде по света. Местната църква, която представлява група, която е тялото. Вярваме, че църквата са всички вярващи от всяко племе, език и националност навсякъде по света. Местната църква, която представлява група от вярващи е локалното тяло Христово. Функцията на църквата е да изгражда и екипира ученици за разширяване на Божието царство, като съсипва делата на врага. На Църквата, като тяло Христово е поверено тайнството на общението и кръщението.

ЗАВРЪЩАНЕТО НА ХРИСТОС

Вярваме във физическото завръщане на Господ Исус Христос на земята, Който ще дойде, за да съди всички хора и да установи царството Си завинаги. Всеки мъртъв ще бъде възкресен, за да се изправи пред Бог и да отговаря за живота си. Онези, които са положили своята вяра в Христос, ще получат вечен живот с Бог. Онези, които са отхвърлили Христос и чиито грехове не са били простени, ще бъдат обречени на вечно наказание в ада. Вярваме, че Господ Исус Христос се завръща скоро.

Ела скоро, Господи Исусе!

ОСНОВАТЕЛИ

Арман и Петя Лалеян

Арман и Петя Лалеян са основатели на служението Bridge of Intersection и основатели на Международната Академия по Приложно Християнство „По-Високо Измерение“.

Петя Лалеян е изпълнителен директор на служението Bridge of Intersection. Тя е ръкоположен служител, християнски клиничен съветник и бизнес дама. По време на своята частна практика като съветник в служението Gate to Freedom, Петя има привилегията да се докосне до стотици животи, донасяйки вътрешно изцеление, освобождение и възстановяване според Божия оригинален план.

Нейният копнеж е да види Небесното Царство да се разширява сред нациите, чрез освобождаване на надежда и трайна трансформация. Тя притежава магистърска степен по Клинична Християнка Психология, получена от Theological Seminary, Colorado и магистърска и докторска степен по Практическо Служение от Wagner University.

Арман Лалеян е председател на Борда на директорите на служението Bridge Of Intersection, бизнесмен и инженер. Той притежава магистърска степен по електроинженерство и магистърска и докторска степен по Практическо Служение от Wagner University. Арман е убеден, че науката и вярата вървят заедно ръка за ръка. Копнежът му е да види хора, възстановени според първоначалния план на Твореца за тях, за да могат да влязат в своята съдба и призив.

Пътуване на вяра

Арман и Петя Лалеян израстват в комунистическа България в Източна Европа. В началото на своите двадесет години и двамата преживяват своята лична животопроменяща среща с Бог, която ги обръща към вярата. Те стават семейство през 1993 година. Един ден през септември 1996 година, докато се нанасят в техния първи дом, Святият Дух слиза върху Петя и й дава отворено пророческо видение. Това не е първото посещение на Бог по подобен начин, но този път е различно. Бог й говори, че тяхното семейство ще живее в Съединените Щати и й показва детайли от Своя план за техния живот. Видението е животопроменящо преживяване, поставяне на призив с по-висока цел, която може да бъде достигната единствено от място на дълбоко доверие и любов към Бог.

До този момент семейство Лалеян участва активно в живота на местната църква в Добрич, България. Арман се грижи за семейството си, като работи като компютърен инженер, докато Петя се грижи за двете им малки деца.

След няколкомесечна молитва, без да има някаква перспектива за преместване, Петя е вдъхновена да стартира собствен бизнес - производство на детско облекло. Само след няколко месеца, в много труден икономически период за България, по свръхестествен начин се отварят врати. Чрез една организация от Англия, Петя и Христина, нейната бизнес партньорка, получават финансиране за бизнеса си. За по-малко от две години, тяхната компания става водеща и работи с над двеста магазина в цялата страна. Слушането на Божият глас и следването Му са ключът за успеха на бизнеса!

През този период, Арман ръководи от родния си град в България компютърен офис на една тексаска компания. Той има възможността да пътува до Съединените Щати и да участва в ключови срещи на компанията.

През 1999 година, в сърцата и на двамата се появява увереност, че е време да се подготвят за заминаване в САЩ. Макар че семейството трябва да преживее такова голямо преместване, Бог работи в тях с изключителна любов и благодат. Няколко месеца по-късно, по водителство от Бога, Петя продава компанията на 20 януари 2000 година. Едновременно с това, криза в компютърния сектора в Съединените Щати става причина за загуба на важни клиенти и офиса на Арман трябва да бъде затворен.

Арман и Петя остават без работа по едно и също време. Това е сезон на доверяване, молитва и очакване без да има знак или реална възможност за преместване в Щатите! Шест месеца по-късно, Божията намеса се появява с едно обаждане от компания от Лос Анджелис, което начертава пътя за преместване на семейството.

Арман е нает като компютърен инженер и получава работна виза, а всички разходи по преместването на семейството са поети от компанията. На 20 януари 2001 година,точно една година след продажбата на компанията на Петя, семейството пристига на международното летище в Лос Анджелис.

Седмица след тяхното пристигане, Петя получава много детайлен сън относно това, че компанията, която е наела Арман ще фалира. Бог ги подготвя да се изправят срещу следващото сътресение! Разбира се, компанията действително фалира през май 2001 година и няколко месеца по-късно Арман е нает на работа в медицинския център на UCLA като старши софтуерен инженер.

Две години по-късно, получават голям плик в пощенската си кутия…..зелена карта, спечелена от лотарията! Бог е верен!

Призив за служение

Скоро след преместване на семейството в Лос Анджелис, по водителство, те стават част от The Church on The Way с пастор Др. Джак Хейфорд, където са разпознати като лидери и обучени да служат. Лидерите, пастори Ханк и Майрин Морис, които са дясната ръка на пастор Джак за почти 40 години стават техни духовни родители и ментори.

В резултат от призива върху живота им, през 2007 година, основават служението Bridge Of Intersection с подкрепата на местните лидери.

Понастоящем Арман и Петя са членове на мрежата Harvest International Ministries и църква Harvest Rock в Пасадена, Калифорния с пастор Др. Чей Ан.

През годините, Арман и Петя са водили множество семинари за вътрешно изцеление и освобождение, стратегическо пророческо ходатайство и царствена идентичност. Водили са многобройни мисионерски тимове в България, чиято цел е била да обучат и екипират лидери в местните църкви. В резултат стотици откриват свобода чрез вътрешно и физическо изцеление. Чрез тяхната организация са набрани средства за редица проекти, един от които е ремонт на дом, в който са настанени 54 деца, лишени от родителска грижа, както и завършване на проекта за строеж на църква в Кърджали, България, където населението е преобладаващо мюсюлманско.

За период от време, Bridge Of Intersection партнира с Али Дини и местни служения, работещи за достигане на бежанците от Средния Изток, които пребивават в лагери в България и Сърбия.

Копнежът на Арман и Петя е да видят преобразени и трансформирани цели нации под влиянието на Божието присъствие, посредством екипиране на местните лидери, които да носят промяна в сферите на влияние в обществото.

Тяхното мото е: Докосни живот, промени поколение, трансформирай нация!