ДАРЕНИЕ

Банкова сметка:

Фондация "Мост на пресичане"
Банка: Уникредит Булбанк АД
Сметка: BG97UNCR70001523355388
BIC/SWIFT: UNCRBGSF
В графа „Основание“ пишете „Дарение“.

Дарение с PayPal или Кредитна Карта: