СОЗО СЛУЖЕНИЕ

Спасен · Изцелен · Освободен

sozo_2-sessions 2

Повече за созо служението

„Sozo“ е гръцка дума, която е използвана 110 пъти в Новия завет и означава: „да спася или да направя добре или цялостен“. Според гръцкия речник на Новия завет на Стронг, „Sozo“ също означава „да спасиш, избавиш, да излекуваш и да запазиш“. Авторите на Новия Завет показват пълнотата на думата „Sozo“, като я използват в различни контексти, за да се отнесе към всеки аспект на спасението.

Бетел СОЗО е служение, което се заражда в Бетел, Рединг, Калифорния под лидерството на Пасторите Бил и Бени Джонсън.

Целта на Бетел СОЗО е да води до място до една дълбока, интимна връзка с нашия Създател, което от своя страна довежда до изцеление и освобождение.

Към момента СОЗО служението функционира в над 25 нации, като част от локални църкви и служения, носейки свобода и възстановяване в тялото Христово.

sozo

За първи път BETHEL SOZO в България

КАКВО Е СОЗО СЛУЖЕНИЕ?

СОЗО: е деликатен, но мощен инструмент за вътрешно изцеление и освобождение. Созо НЕ е съветничество.

ЦЕЛ: Да откриете и обърнете внимание на корените на проблеми, които пречат на вашето лично израстване и взаимоотношения с Бог и другите.

КАК РАБОТИ СОЗО СЛУЖЕНИЕТО?

В стаята ще присъстват 1-3 служители, които ще се молят за вас и ще ви водят през процес на свързване с Бог. Докато Святият Дух се движи, вие ще бъдете поканени да зададете на Бог Отец, Исус и Святия Дух въпроси относно:

  1. Лъжи, в които вярвате;
  2. Рани, от които се нуждаете да бъдете изцелени;
  3. Хора, на които трябва да простите;
  4. Нездравословни взаимоотношения и/или връзки между поколенията;
  5. Грехове, от които е необходимо да се отречете;

Ще излезете с ново откровение за Божията любов и истина в областите на болка, с която сте живяли.

за кого е подходящо?

Струва ли ви се, че Бог е твърде далеч от вас?

„Не мога да чуя Божия глас.“

„Не вярвам, че Бог наистина ме обича.“

Имате ли травми от миналото си, с които не сте се справили?

„Това продължава да оказва влияние върху живота и взаимоотношенията ми.“

„Преживявам това отново и отново.“

„Имам блокажи в паметта си и не зная какво да направя.“

Уловени ли сте от цикъл на безпокойство, депресия или грях?

„Чувствам се като в капан и не зная какво да правя.“

„Изгубил съм всяка надежда за промяна.“

Милиони животи по целия свят са трансформирани от служението СОЗО!

не отлагай, запиши се днес!

служители

Служителите по време на Созо сесиите са само доброволци. Хора, които са заплатили и преминали обучение. Те жертват от личното си време, финанси, постят, молят се за това, Бог да ги използва по най-добрия начин по време на служение.

Служението се издържа и развива поради дарението на хора като вас. Моля, направете дарение, с което да подпомогнете развитието на това служение за да могат повече хора да получат свободата си!

бъди част от промяната, дари днес!