визия и мисия

Визия

Промени живот! Трансформирай поколение! Реформирай нация!

Твоят променен живот в Исус Христос води до трансформиране на поколение. Поколение, променено чрез любовта на Бог носи огъня на реформация чрез освобождаване на силата на Божието Царство!

Open bible with sunlights.

Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; защото Аз отивам при Отца.

Йоан 14:12

Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята.

 

Матей 6:10

МИСИЯ

Всеки вярващ да бъде екипиран за да служи на Исус Христос и чрез трансформиращата сила на Божието царство да влияе в определената му сфера в обществото чрез Божието изявено присъствие.

11
15
13