ЗАПИСВАНЕ

Индивидуално записаните ще имат директен достъп до поученията във време, което е удобно за тях. Моля, попълнете формата за лично кандидатсване и платете годишният членски внос.

 

Общи уловия за ползване и опазване на личните данни

ФОРМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Лично кандидатсване.

Попълва се форма лично от кандидата за записване.

Препоръка от лидер или приятел.

Попълва се форма от лидер или приятел на кандидата.

След попълване на личната форма, получаване на препоръката и заплащане на годишния членски внос или първата вноска, вие ще получите имейл, който ще потвърди вашето записване.

Ако сте записан индивидуално, вие ще получите достъп към първия курс. След преминаване на първия курс, вие ще получите достъп към следващия и т.н. За определено време ще имате възможност да гледате отново курсовете, които вече сте минали.

Всеки участник ще има негов онлайн акаунт и ще може лично да направи тестовете и да качи /ъплоудне/ писмените работи в онлайн платформата към съответните курсове.