Можете да се запишете индивидуално или групово!

Индивидуално Записване:

Индивидуално записаните ще имат директен достъп до поученията във време, което е удобно за тях. Моля ви попълнете формата за лично кандидатсване и платете годишният членски внос.

Групово записване:

При сформиране на група, моля обърнете внимание на следните ИЗИСКВАНИЯ:

  1. Кандидатите, желаещи да се включат в група, носят отговорност да съберат необходимия брой хора за тази цел.
  2. Групата се води от един лидер, който попълва формата и включва имената на останалите членове. Независимо, че във формата са включени имената, ВСЕКИ ЧЛЕН НА ГРУПАТА задължително трябва да попълни и  формата за индивидуално кандидатстване, която се намира на сайта!
  3. След направено плащане, всеки член на групата получава индивидуален достъп до курсовете /ВАЖНО: необходимо е всеки участник в групата да е внесъл своята такса, за да бъде даден достъп на всички./
  4. Членовете на групата са задължени да се движат в курсовете с еднакви темпове, определени от тях самите. Отварянето на всеки следващ курс за цялата група ще зависи от   това дали всички членове на групата са направили своя онлайн тест и дали са предали писмената си работа върху съответния курс.
  5. Групата носи ангажимент да се събира веднъж седмично или минимум два пъти месечно за молитва и общение и дискусия върху курсовете. Целта на групата е да бъде фактор на промяна на локално ниво, спрямо това, което Бог желае да извърши чрез участниците.   

Общи уловия за ползване и опазване на личните данни

ФОРМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Лично кандидатсване.

Попълва се форма лично от кандидата за записване.

Форма за лидери на групи

Ако искате да сте лидер на група, моля попълнете тази форма.

Препоръка от лидер или приятел.

Попълва се форма от лидер или приятел на кандидат за записване.

След попълване на личната форма, получаване на препоръката и заплащане на годишния членски внос или първата вноска, вие ще получите имейл, който ще потвърди вашето записване.

  • Ако сте записан индивидуално, вие ще получите достъп към първия курс. След преминаване на първия курс, вие ще получите достъп към следващия и т.н. За определено време ще имате възможност да гледате отново курсовете, които вече сте минали.
  • Ако сте записан в група, когато групата е готова да започне обучението, лидера ще получи достъп към видео материалите и ще можете заедно да ги гледате и дискутирате темата след това.

Всеки участник ще има негов онлайн акаунт и ще може лично да направи тестовете и да ъплоудне писмените работи в онлайн платформата към съответните курсове.