Отказ от услуга

Правила за възстановяване на учебната такса

Академията дава 5-дневен срок на ученици, които желаят да се откажат от своето обучение. В рамките на този срок, сумата за учебна такса ще им бъде възстановена. Академията разработва тази политика в качеството си на притежател на софтуер, съдържание и интелектуална собственост. Учениците разполагат с период от 5 дни, за да определят дали програмите на Академията отговарят на техните потребности. Възстановяването на средства ще се извършва след попълване на писмено заявление до Академията по образец. Единственото допустимо писмено заявление, което ще бъде счетено за валидно, е формуляра, качен на сайта на Академията. (Моля, изтеглете и попълнете формуляра, подпишете и изпратете в нашия офис). Не се приема устен отказ или каквито или друга форма на отказ, освен официалния формуляр на сайта. Учебната такса се възстановява, с изключение на таксата за регистрация. След изтичане на 5 дневния срок, Академията не дължи никакви суми. Всеки ученик може да вземе решение да прекрати своето обучение по всяко време на учебната година. За да бъде счетена за успешно завършена учебната година, учениците трябва да изпълнят ВСИЧКИ свои задължения през годината.

Прекъсване, изключване и оттегляне

Прекъсването е временно прекратяване на достъпа до защитените секции на този уевсайт. Учениците остават записани през периода на прекъсването и финансовата им отговорност към Академията остава в сила. Ако ученик бъде изключен по някаква причина, финансовата му отговорност към Академията не отпада. Учениците са задължени незабавно да платят остатъка. Прекъсването или изключването може да възникне по различни причини, включително проблемно поведение, споделяне на личното потребителско име и парола или злоупотреба с онлайн платформата.