ПЛАЩАНЕ ЗА ТРИМЕСЕЧНА ПРОГРАМА

Банкова сметка:

Фондация "Мост на пресичане"
Банка: Уникредит Булбанк АД
Сметка: BG97UNCR70001523355388
BIC/SWIFT: UNCRBGSF
В графа „Основание“ пишете „Членски внос“

Плащане с PayPal или Кредитна Карта:


Име на човека за когото е плащането: