ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС

Банкова сметка:

Фондация "Мост на пресичане"
Банка: Уникредит Булбанк АД
Сметка: BG97UNCR70001523355388
BIC/SWIFT: UNCRBGSF
В графа „Основание“ пишете „Членски внос“ и точните имена, с които е подадена формата за записване.

Плащане с PayPal или Кредитна Карта:


Точните имена на човека за когото е плащането: