Политика на поверителност

Ние използваме бисквитки или подобни инструменти на нашите сайтове, за да подобрим тяхното представяне и вашето преживяване. Тази политика обяснява как правим това.

Какво са бисквитки?

Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят вашето устройство следващия път, когато го посетите. Web beacons или други подобни файлове могат да правят същото. Използваме термина бисквитки в тази политика, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по този начин.

Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат да запомним вашето потребителско име или предпочитания, да анализираме колко добре се представят нашите сайтове или дори ни позволяват да ви препоръчаме съдържание, което смятаме, че ще бъде интересно за вас.

Повечето бисквитки не събират информация, която може да ви идентифицира, а по-скоро събират обща информация за това как потребителите достигат до нашите сайтове и ги използват или какво е тяхното местоположение.

Какви видове бисквитки използват сайтовете?

По принцип бисквитките изпълняват 4 различни функции:

Важни бисквитки

Тези „бисквитки“ са от съществено значение, за да ви се даде възможност да се движите в уебсайтовете и да използвате техните функции. Без тези „бисквитки“ не могат да бъдат предоставени услугите, които сте поискали (такива като навигация между страници, показване на съдържанието в избран език).

Бисквитки, свързани с ефективността на сайта

Използваме аналитични „бисквитки“, за да анализираме как нашите посетители използват уебсайтовете и да следим ефективността им. Това ни позволява да осигурим преживяване с високо качество, като персонализираме нашето предлагане и бързо идентифицираме и решаваме каквито и да било проблеми, които възникват. Например, може да използваме „бисквитки“ за ефективност, за да проследяваме кои страници са най-популярни, кой метод за свързване между страниците е най-ефективен и да определим защо някои страници получават съобщения за грешки. Ние можем също така да използваме тези „бисквитки“, за да подчертаем статии или услуги на сайта, които считаме, че ще представляват интерес за вас, въз основа на вашето използване на уебсайтовете. Събраната от тези „бисквитки“ информация не се свързва с вашите лични данни от нас или от нашите контрагенти.

Функционални бисквитки

Използваме този тип „бисквитки“, за да ви предоставим определена функционалност – например да запомните изборите, които сте направили (като например избор на език или региона, в който се намирате) или да разпознаем платформата, от която осъществявате достъп до уебсайтовете, както и да ви осигурим подобрени и персонални функции. Тези „бисквитки“ не се използват за проследяване на браузването ви в други сайтове.

Дали някой друг използва бисквитки на сайтовете ни?

Ние използваме или разрешаваме на трети страни да използват на нашите сайтове бисквитки, които влизат в четирите категории, които са споменати по-горе. Например, както много компании, използваме Google Analytics, за да наблюдаваме трафика на нашите сайтове.

Може да използваме бисквитки на трети страни, които да ни помогнат в проучване на пазара, следене на приходите, подобряване на функционалността и наблюдение на спазването на нашите правила и условия, и политиката за авторски права.

Как да изключите бисквитките?

Всички съвременни браузъри ви позволяват да променяте настройките за бисквитки. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „опции“ или „предпочитания“ на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, следните линкове могат да Ви помогнат или можете да използвате бутона „Помощ“ от менютата на Вашия браузър за повече детайли:

Моля да запомните, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашия сайт може да не работят правилно.

Използвате ли бисквитки, които съдържат личните ми данни?
Не, бисвиктките, които използваме, са анонимни и не съдържат никакви лични данни.

Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас.

Принципи за защита на данните

Организацията Bridge of Intersection (наричана за по-кратко Организацията) се ангажира да обработва данните в съответствие с нейните отговорности съгласно ОРЗД.

Член 5 от Общия регламент за защита на данните (наречен за по-кратко ОРЗД) изисква личните данни да бъдат:

а. обработвани законно, справедливо и по прозрачен начин във връзка с физическите лица;

б. събрани за конкретни, изрични и законни цели и не се обработват по начин, който е несъвместим с тези цели; по-нататъшната обработка за архивиране за цели от обществен интерес, научни или исторически научноизследователски цели или статистически цели не се считат за несъвместими с първоначалните цели;

в. адекватни, уместни и ограничени до това, което е необходимо във връзка с целите, за които се обработват;

г. точни и, когато е необходимо, актуализирани; трябва да се предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, че личните данни, които са неточни, като се имат предвид целите, за които се обработват, се изтриват или коригират незабавно;

д. съхранявани във форма, която позволява идентифициране на субектите на данни не по-дълго време от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да бъдат съхранявани за по-дълги периоди, доколкото ще бъдат обработвани единствено с цел архивиране за обществени интереси, научни или исторически, научноизследователски цели или за статистически цели, при условие че са изпълнени съответните технически и организационни мерки, изисквани от ОРЗД, защитава правата и свободите на лицата;

е. обработвани по начин, който гарантира подходяща сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреда, като се използват подходящи технически или организационни мерки.

Обработка на личните данни 

а. За да гарантира, че нейната обработка на данните е законосъобразна и прозрачна, организацията поддържа регистър на всички лични данни, които обработва.

б. Регистърът на системите се преразглежда поне веднъж годишно.

в. Лицата имат право на достъп до своите лични данни и всякакви такива искания, отправени към организацията, се разглеждат своевременно.

Законови цели

а. Всички данни, обработвани от организацията, трябва да се извършват на едно от следните законосъобразни основания: съгласие, договор, правно задължение, жизненоважни интереси, обществена задача или законни интереси (вж. Ръководството на ICO за повече информация).

б. Организацията отбелязва подходящата законова база в Регистъра на системите.

в. Като законна основа за обработката на лични данни се използва съгласието на потребителите. Наличието на отказ се съхранява като доказателство, заедно с личните данни.

г. Когато се изпраща информацията на физически лица въз основа на тяхното съгласие, възможността за лицата да оттеглят своето съгласие трябва да бъде ясно достъпна и да са налице системи, за да се гарантира, че такава промяна се отразява точно в организационните системи.

Ограничаване на данните

а. Организацията гарантира, че личните данни са адекватни, уместни и ограничени до това, което е необходимо във връзка с целите, за които се обработват.

Прецизност

а. Организацията предприема необходими стъпки, за да гарантира, че личните данни са точни.

б. Когато е необходимо за законната основа, върху която се обработват данните, се въвеждат стъпки, за да се гарантира, че личните данни се актуализират.

Архивиране / премахване

а. За да се гарантира, че личните данни се съхраняват не дълго от необходимия период, организацията трябва да въведе политика за архивиране за всяка област, в която се обработват лични данни, и всяка година да преглежда този процес.

б. Политиката за архивиране трябва да бъде съобразена с това какви данни е необходимо да се съхраняват, за какъв период от време и с каква цел.

Сигурност

а. Организацията трябва да гарантира сигурно съхраняване на личните данни, като използва софтуер, отговарящ на съвременните изисквания.

б. Достъпът до лични данни се ограничава до персонала, който работи с информацията и има задължително разработена подходяща система за сигурност, за да се избегне неразрешено споделяне на информация.

в. Заличаването на лични данни трябва да се извърши по такъв начин, така че да не могат да бъдат възстановени.

г.  В случай на авария, трябва да съществуват подходящи решения за резервно копиране на данните.

Нарушение

В случай на нарушение на сигурността, водещо до случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, организацията незабавно преценява риска за правата и свободите на хората и, ако е уместно, докладва за това нарушение ICO (повече информация на уебсайта на ICO).