Академия „По-високо измерение“ стартира  нова фасилитаторска програма върху курса на Стив Чуа „Среща със своята идентичност“!

Тази учебна програма е уникална с това, че крайната ѝ цел не е просто информация, а трансформация на всеки един вярващ.

Какво представлява програмата?

Идеята на програмата е да се предостави възможност в локалните ви църкви, курсът „Среща със своята идентичност“ да бъде представен сред група от вярващи, с цел техния растеж и преживяване на освобождаваща истина.

Курсът може да бъде представен в малка домашна група, която включва минимум четири или пет души или максимум дванадесет души.

Групата се движи по график, който е съгласуван с нейните членове, което я прави да бъде гъвкава.  

Мястото и честотата на срещите се определят от членовете на самата група.

Какви са условията, за да започнете?

Задължително условие е да имате съгласието и одобрението от лидерството на локалната ви църква, за да представите курса.

Всеки участник в курса заплаща таксата от 30 лева, като отговорността на фасилитатора е да внесе събраната сума по сметката на Академията. 

Фасилитаторът носи отговорност да разпечата за всеки участник екземпляр от учебната тетрадка към курса.

Важно е да знаете, че достъп до видео поученията ще има единствено фасилитатора, който ще ги презентира пред участниците от групата.

Кой може да бъде фасилитатор и каква ще е ролята му?

Ролята на фасилитатора е да обезпечава успешна групова комуникация. Съблюдава правилата на срещата, като позволява на участниците да се концентрират на целите и съдържанието на срещата. Улеснява работата на групата, организира я, ръководи я, с цел  по-голяма ефективност.

Фасилитаторът задължително трябва  да е студент втора година.