Мрежа Сол и Светлина

Живеем във времена, в които атаката на Библейските ценности е безпрецедентна в историята на човечеството. Целта в тези тъмни времена е пълното разрушаване на идентичността на Божието творение, унищожаване на семейството като социална единица, потъпкването на всички морални норми, основополагащи за едно здраво общество. Библията ясно ни определя като Светлината и Солта на света, но изпълняваме ли тази дадена ни от Бог функция?

ЦЕЛ НА МРЕЖАТА

“Мрежа Сол и Светлина“ е изградена от доброволци с цел да информира вярващите относно директиви и проектозакони, които Европейският съюз и Българското правителство предстои да приемат в разрез с Библейските ценности, атакуващи Библейските морални стандарти, свободата на словото и вярата, семейството като Богосъздадена социална единица между един мъж и една жена, половата идентичност и сексуалното развитие на подрастващото поколение и други.

Salt-and-Light12

социално ангажиране на локалните църкви в България за защита на семейните християнски ценности

ДОБРОВОЛЦИ

Роля на доброволците

  • Навременно се запознават с информацията, подадена от „Асоциация Общество и ценности“.

  • Информират църквата, като споделят в основни линии същността на директивите или проектозакона. 

  • Мотивират християните да се включат ефективно в кампанията за противодействие. 

  • Когато е необходимо формират информационна маса в лобито на църквата, където по време на кампания всяка седмица преди и след служба да обясняват, насърчат и помагат на хората да попълнят онлайн-петиция и да я споделят с техните приятели и семейства. 

  • Могат да информират и активират локалното тяло за ходатайствена молитва в подкрепа на борбата срещу определен проектозакон. 

  • Могат да обучават членовете на църквата как да бъдат по-ефективни в информирането и ангажирането на обществото да противостои срещу закони, целящи да разрушат и унищожат неговите ценности.

ПАРТНЬОРСТВО

Мрежа “Сол и Светлина“ ще партнира в България с гражданско сдружение “Асоциация Общество и Ценности”, което за последните 15 години активно е ангажирано да информира, образова и активира максимален брой българи за защита на човешкото достойство и свобода, брака и семейството в културата и управлението на страната и Европа, за да видим здрави семейства и общество.

Нуждата от координирана система и социално ангажиране на вярващите е огромна, за да може успешно и навременно да се противостои на постоянно възникващите нови проектозакони, които целят да отнемат свободата ни.

Една такава мрежа, която вече съществува в някои страни в Западна Европа и САЩ, би улеснила и направила много по-ефективна всяка една кампания в България. 

РЕГИСТРАЦИЯ

КОНТАКТИ

Телефон за връзка: . . . . . . . . . . .

Имейл: solisvetlina@gmail.com

Петя Осенска,  Координатор на мрежата за България  

Информация за дейността на „Асоциация Общество и Цености“ може да намерите на сайта www.sva.bg