ИЗИСКВАНИЯ

Начин на живот на нашите ученици:

  1. Живот на вяра. Ние очакваме да израствате във вяра, да бъдете трансформирани от силата на Словото и на Святия Дух и животът, който живеете да отразява характера на Бог.
  2. Живот на почит. Почит към всички лидери от Христовото тяло, като пазите устните си от критикарство, клюки, лъжи, разпри или безсмислени разговори. Покорявайте се на водителството на Святия Дух и Словото.
  3. Живот на Святост. Предайте себе си на Господ и не се омърсявайте чрез допускане на грях в живота си. Не предавайте себе си на пиене, пушене, сексуална неморалност или други скрити грехове. Ако имате области на трудности и битка в живота си, бъдете открити с вашите лидери и търсете помощ.
  4. Живот на жертва. Записвайки се в училището, ние сме наясно, че това е вече жертва, но тя не е единствено в заплащането на членски внос, но вие ще жертвате от своето време, енергия и финанси. Очакваме да не пропуснете нито една сесия, семинар, конференция или събитие, организирано на място.
  5. Живот на служещ лидер. Вие сте призовани да сте глава, а не опашка. Вие сте призовани за лидер, но Исус демонстрира лидерство чрез служене на другите. Бъдете готови да служите и да помагате във всякакви ситуации.
  6. Живот на ученик. Наред с учебните занимания през седмицата, четете препоръчваните книги, подготвяйте домашните си и отделяйте време за изучаване на Словото, прекарайте време в молитва.
  7. Живот на поклонник. Поклонението на Бог не е само песни по време на хваление в църква, но ние сме призовани да се покланяме на Бог в Дух и Истина с всичко, което сме и което имаме. Да служим на останалите е един от изразите на поклонение!
  8. Живот на молитвен войн. Принасяйте молитви със смирение и благодарност за всеки властимащ – световни лидери и лидери в Тялото Христово. Молете се ежедневно за локалната си църква, своя град и своята нация.