СВИДЕТЕЛСТВА

Какво казват студентите за Академията

 

М.М.

за курса Училище на Славата -  Патриша Кинг

По време на курса прилагах практически нещата, за които Патриша говореше. Пред мен се разкри една по-ясна картина за Божията слава и как да я преживявам. Дойде освежителен сезон в моя живот. Усетих го като река, която мина и изми всичко ненужно и непотребно.

 


П.О.

за курса Училище на Славата -  Патриша Кинг

В един от сънищата се видях да се моля и действам с дързост – нещо, което не е присъщо за мен, не е част от естесвото ми. На следващият ден докато четях Библията, попаднах на стихове от Деяния на апостолите 4 глава. В стих 13 пише: „а те като гледаха дързостта на Петър и Йоан, и бяха вече забелязали, че са неграмотни и неуки хора, чудеха се; и познаха, че са били с ИСУС“. Разбрах, че взаимоотношението ни с Исус ни води до одързостяване, смелост, безстрашие! В стих 31 се казва, че „… всички се изпълниха със Святия Дух, и с дързост говореха Божието Слово“. Осъзнах, че в присъствието на Бога ще се одързостим.

Присъствието на святия Бог осветява всяка неправда и нечистота в нашия живот (Исая 6:5), като ни предизвиква към святост и чистота. Ако сърцата ни не са фокусирани върху Бога и Неговата святост (Евр. 12:14), то ние няма как да ходим в Божията СЛАВА, както Той ни е обещал в Исая 60:1-3 и 35:2 „… те (изкупените: 35:10) ще видят славата Гсподна, велечието на нашия Бог.“ Интересно за мен беше да разбера един от аспектите на Божията слава: това е едно ново виждане за самия Бог! Когато Мойсей поиска да види Божията слава (Изх. 33:18), Бог му изяви Своята личност. Изх. 34:5-7 “Господ Бог, жалостив и милостив, дълготърпелив, Който изобилва с милост и с вярност, Който пази милост за хиляда поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях“.


Р.М.

за курса Да носим Божието присъствие - Бил Джонсън

Изучавайки този курс очите ми се отвориха, че това е реално за всеки новороден, който търси Бог в дълбочина и иска от Него повече и повече. Колкото повече получавам, толкова повече да искам да получавам и никога да не стигам до място в което да казвам, че е достатъчно. Виждам, че когато сея за Духа и искам от Бог духовно израстване, Той е бърз да отговори и да започне работа в дадени области, където трябва да настъпи промяна, обновяване, изграждане, след което идва момента на практика и на изливане в живота на други хора, които са в необходимост от Бог. Да се науча в пълнота да Му се покланям. Да искам повече от Него, до степен в която ежедневно сърцето ми се променя, всяка една неправилна мисъл там да бъде изкарана на повърхността, за да може да бъде заменена с правилните от Него неща. Притчи 23:7 „Защото каквито са мислите в сърцето му, такъв е и той”. Да разбера и приема истинската Божия любов по начин, който да ме взриви в дълбочина. Наистина да разбера в пълнота, че когато Исус е бил на кръста Той е търпял и понасял всичко с мисълта за мен. Искам да преживявам всеки ден тази безгранична любов, за да мога да бъда променена до степен на пълно отдаване в живота на хората. Да показвам тази любов не само на добрите към мен, но най-вече на тези, които са против мен, със смирение и дълго търпение.

 


М.А.

за курса Да носим Божието присъствие - Бил Джонсън

"Много силно ме застигна истината, че ако аз продължавам да вярвам в лъжи, аз ги овластявам- нещо, което се запечата в съзнанието ми и което започнах да си напомням постоянно, да разпознавам и да отхвърлям всяка лъжа, която се опитва да претендира за власт над мен. Чрез тази тема ни се напомни истината, че времето след възкресението на Исус Христос е времето, което са чакали всички старозаветни пророци. Това ми помага да осъзнавам, че е привилегия да живея в това време. Изумена съм от факта, че Бог е интимно загрижен за всеки детайл от живота ми. Послужи ми и чудесно изразената дефиниция за жертва на хвала, а именно, че ние сме призвани да хвалим Бог не според нашето емоционално състояние, а поради факта, че Той е достоен - поради Неговата съвършена любов към нас и поради Неговото изумително дело на Кръста, което Той извърши, за да ни спаси."

 


М. Дж.

за курса Да носим Божието присъствие - Бил Джонсън

„Най-голямото единство се наблюдава когато всички настроим сърцата си спрямо Божието сърце” в един стандарт от любов и покорство към Него и желание да се изпълнява Волята Му. Толкова много го искаме това единство и някак все не стигаме до него. Дори не успяваме да се събираме заедно за молитва. Но отново разбрах, че „земята нахлува в небето, преди Небето да нахлуе на земята”. От което следва, че молитвата е съществена част от това да изпълним отговорността, която имаме - „да доведем небесната реалност в този свят”, да позволяваме „звука на Небето да бъде освободен” чрез нашите покорни и предадени на Бог сърца.

Беше нещо ново, за мен, да чуя, че „всяко изливане на Божия Дух съдържа лицето на Бог”. Сещам се за стихове от Словото, насърчаващи ни да търсим  лицето Му. И сега по-силно разбирам Божия призив да търсим присъствието Му, да пребъдваме в Него, да се изпълваме и да развиваме чувствителността си към Святия Дух. Искам да се развивам и раста в това, за да може Божието присъствие да почива върху мен.

Впечатли ме обяснението за портите на хвала, че са бисери. Разясняването че моята жертва на хвала оформя тази порта, също както се формира  бисера в мидата. Разбрах, че хвалението и поклонението ми към Бог в трудните обстоятелства, преди Той да се яви и да подейства, става отворена врата към небето и дава възможност на Небесното Царство да се прояви на земята. И не е важно да обръщам внимание на трудностите и как ме карат да се чувствам и  мисля, а да уповавам на Бог. Да Го хваля и величая, стояща твърдо на Канарата и да позволя на посятото в мен Слово да даде плод. Сега още повече разбирам важността и необходимостта да се храня с Божието Слово всеки ден. “

 


Л.Ч.

за курса Да носим Божието присъствие - Бил Джонсън

"За мен това беше много ценен курс, осветляващ, насърчаващ, предизвикващ. Искам да прочета книгата още веднъж. Най-накрая разбрах какво означава да служиш на Бога – винаги съм го свързвала с правене на неща. И нямам предвид, че служението не включва различни дейности. Но която и да е дейност идва от взаимоотношението с Него. Служението на свещениците в Стария завет не беше в принасянето на жертви, а във взаимоотношението. Жертването на животни беше начинът на осъществяване на взаимоотношението тогава. Сега Христос откри за нас един по-превъзходен път – Бог, Който обитава във всеки вярващ, постоянно, завинаги."

"Концепцията за отвореното небе – небето не е отворено само по време на молитва или поклонение, а по всяко време, във всяка ежедневна дейност аз нося Святия Дух със себе си, в себе си. В това отношение този курс продължава да развива моето осъзнаване и желание за по-близко общение и познаване на Святия Дух. За първи път за годините ми християнски живот ясно разбрах, че Святият Дух присъства с мен не само, когато съзнателно Го търся – в една обикновена делнична ситуация видях мислите си в онзи конкретен момент от Неговата страна - как те Го засягат и каква реакция предизвикват."

"„Животът ни се гради тогава, когато край нас няма нито един, който да може да ни аплодира заради жертвите или полаганите от нас усилия....Тогава, когато няма нито един, за когото да се помолим, нито един, на когото да послужим – точно там се определят границите на нашето взаимоотношение. Защо съм се впуснал в това нещо – защото Бог може да ме употреби или защото съм напълно предаден и за мен няма по-голяма чест в живота от това....Той (Исус) първо обича Своя Баща, преди да може да разкрие Своя Баща.” (стр.185-186)"

 


И.Цв. /организатор/

за курса Да носим Божието присъствие - Бил Джонсън

"Изключително съм впечатлена от последните три видео урока (Прототипът на християнски живот, Практическото освобождаване на Божието присъствие и Кръщение с огън) и определено ще се връщам към тях. Бих обобщила влиянието на курса “Да носим Божието присъствие” върху мен така:

- осмелявам се да търся повече;

- ще оперирам от небесна позиция и перспектива дори за най-дребните ежедневни неща;

- хвалението и поклонението ми пред Бог придобива ново измерение. Сърцето ми има друго отношение."


П.О., 43 г., /счетоводител/

за курса Да носим Божието присъствие - Бил Джонсън

„Толкова наситено послание, концентрирано с дълбоки истини и откровения, че ми беше трудно да „смилам“ всичко, което чувах и се налагаше постоянно да спирам видеото и да осмислям това, което Бил Джонсън обеснява. Водех си записки и когато той кажеше нещо много силно или получех откровение, поставях знака „удивителен“ пред написаното, и така записките ми се изпълниха с една „купчина“ удивителни. Цялото поучение беше като експлозия от откровения!“

„Едно от най-големите откровения за мен, което вярвам да остави трайна следа в живота ми беше, че Исус не оперираше като Всемогъщия Бог, докато беше на земята, а като ЧОВЕК, който всеки ден разчита на Святия Дух, Който да му казва къде да отиде и какво да направи!“

„Направо бях зашеметена да разбера, че Исус извърши всички чудеса като Човек, за да ни остави пример, който да следваме.„


В.И., 55г. /юрист/

за курса Да носим Божието присъствие - Бил Джонсън

„...моята цел да запиша академията:

  • Не е да натрупам нови Библейски знания макар, че това е много важно и е доживотна цел за всеки християнин!
  • Не съм мотивиран и от това да закача още една диплома и сертификат на стената в офиса ми макар, че чрез това външно изражение на нашата образованост, ние сме добър пример за многото невярващи, които влизат в офисите ни. Това допринася за чистата радост на нашите близки и откровената завист на враговете на Татко. Но и това не е причината да съм в това велико училище!
  • Истинската причина да съм тук е да претърпя ТРАНСФОРМАЦИЯ СПОРЕД НЕГОВИТЕ ПО-ВИСОКИ СТАНДАРТИ! „

В.В. /преводач/

за курса Да носим Божието присъствие - Бил Джонсън

"Да живеем не само със знанието за Гълъба, но и водени от Него... Това е гаранция, че винаги ще сме в Божията воля, в безопасност и в това, което е най-добро за нас. Живот воден от Духа, а не воден от ответни реакции на дявола – за това говори Бил Джонсън в една от темите и това предизвика размишление в мен. Колко време отделяме на дявола? Дали не му отдаваме твърде голямо внимание? Понякога най-доброто оръжие срещу него е пълното игнориране и съсредоточаването върху Исус. Но всичко трябва да става с водителството на Гълъба. Има време за битки, има време и за почивка и наслада в Господа, когато всичко друго остава настрана.

Когато се отпуснеш в Святия Дух, можеш да се радваш на пълна свобода и радост. Изобличиха ме думите на Бил Джонсън, че всеки може да се радва, след като Бог се е появил, но Давид се радваше и танцуваше пред ковчега. Той първо се възрадва и след това присъствието дойде. Осъзнах, че радостта в Господа не зависи от това какво се случва около нас, а вътре в нас. Законите на Царството са различни от законите на този свят.

Но това не е лесно и въпреки това не е невъзможно. Достатъчно е да осъзнаеш кой е в теб, кой е на теб. Не е необходимо да питаме, както Мойсей, „Кой съм аз?“. Защото вече знаем отговора. Той е същия и в нашия живот – Бог казва „Аз съм с теб!“. Не зная по-добра причина за радост. Победата вече е спечелена. Остава само да се зарадваме за нея."

 


В.В. /финанси - банково и фирмено счетоводство/

за курса Да носим Божието присъствие - Бил Джонсън

"Записвах и подчертавах почти всяка дума от поученията му, защото тя отекваше в сърцето ми като залп, после като тътен, а накрая като сълза, отронена от окото ми в знак на съгласие, на приемане като живяно Слово, като изпитано Слово, станало откровение в него, за което свидетелства пред публика. Именно това потвърждава Бил Джонсън в Урок 5 „Отговорът на древни повици“ като казва; „Има разлика между пълнотата, която имаме в Христос и това, което сме усвоили ЛИЧНО от нея. Разликата межд двете се нарича ЗРЯЛОСТ“."

 


Р.К., 22 г. /студентка по право/

за курса Да носим Божието присъствие - Бил Джонсън

„Земята навлезе на Небето преди Небето да навлезе на земята“ (Деяния 2:1-4) Този цитат от сесията Да надникнем в Божия дом насочва вниманието ми върху историческия период, в който се намираме. Предстои нещо толкова различно, нещо, което до момента не е било виждано, чувано, нито изследвано. Първото съживление след възкресението на Христос донесе смут, удивление и присмех у хората. Толкова противоречиви начини за възприятие на огъня на Святия Дух. Днес сме пред прага на ново съживление. Намираме се на място на преход. Земята започва да навлиза в Небесни места, на които никой досега не е бил. Бог ни е допуснал толкова близо до Себе си. Имаме безплатната възможност да посетим най-интимните и скришни стаички на Неговото царство. Вярвам, че единственото нещо, което можем да направим в момента е просто да хванем Господ за ръката и да Му се доверим. Това, което е приготвил при навлизането на Небето на земята, е толкова мощно и славно, че ако не сме здраво хванати за Него, ние ще бъдем „завлечени“ от урагана, с който ще дойде Святият Дух и трудно ще устоим на святото Му присъствие. Всичко нечисто ще бъде погълнато. Няма да остане и следа от демонично действие и проявление. Тежестта на Божията слава ще бъде толкова огромна, че ще носи със Себе си трансформация във всеки един човек на земното кълбо.

Изучавайки курса на Бил Джонсън, успях да видя по-ясно светлината, в която ме вижда Бог. Откровения, които съм получавала преди, се затвърдиха в мен с по-голяма сила. Съмнения, които ме тормозиха, изчезнаха. Татко избистри картината, на която Той е творял през последната година и половина  – толкова време мина от първата ми глътка въздух, тогава се родих, тогава започна живота ми."


М.М.

за курса Да носим Божието присъствие - Бил Джонсън

"Курсът беше изключително полезен за мен. Макар и кратки да са поученията, те са с голяма концентрация и наситеност. Няма как, слушайки ги само веднъж да разбера всичко.

Получих нови откровения за Божието присъствие. За това как да го пазя и съхранявам, но най-вече как да бъда в съзнание за Него. Харесват ми примерите, които Бил Джонсън дава за Святия Дух. Едно от най-ярките откровения, което се запечата в мен, е разликата между това Святия Дух да е вътре в нас и върху нас. Едното е лично за нас, а другото за хората около нас. И отново стигам до мястото, на което трябва да бъда постоянно в съзнание за Неговото присъствие."


П.О., 43 г. /счетоводител/

за курса Страстно Преследване - Опознаването на Бог и Словото Му - д-р Джеймс Гол

„От цялото поучение има едно изречение, което най-много докосна сърцето ми и това е: Една от основните дейности на Святия Дух е да СЛУША разговорите между Бог Отец и Сина, и след това Той обича да споделя посланието (чутото) на Своите ПРИЯТЕЛИ! (Йоан 16:13-15) Това е нещото, което най-много ме накара да се замисля и ме предизвика да отделям повече време да се вслушвам в нежния глас на Святия Дух. Благодаря на Бог за Святият Дух в сърцето ми! Вярвам, че започваме да се кооперираме с Него на едно по-високо ниво.“

„Едно от откровенията, които получих от поученията на Джеймс Гол е отговорът на въпроса: Кое име Исус изяви на хората, докато беше на земята? (Йоан 17:4-6 „Изявих името Ти на човеците, които Ми даде от света...“) Никога не бях се замисляла, че всъщност името БАЩА е най-великото име на Бога и точно него Исус изяви на хората.“

„Друго откровение, което получих от видео-поученията се намира в книгата Йоан 1:18 „Никой, кога да е, не е видял Бога; Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви.“ Исус се намира в пазвата (лоното) на Бащата. До тук добре, но никога това изявление не съм го свързвала със стиховете от Йоан 17:24-26 „Отче, желая където съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които си Ми дал...“ Проумях, че Исус е дошъл от пазвата на Бащата, от Неговото сърце, където има грижа, любов, милост… и желанието Му е, където е Той, там да бъдем и ние, не само за вечността, но и СЕГА, в настоящето! Благодаря ти, Исусе! Това откровение разпали сърцето ми да търся лицето на моя Баща и да опознавам сърцето Му.“


Р.К., 22 г. /студентка по право/

за курса Страстно Преследване - Опознаването на Бог и Словото Му - д-р Джеймс Гол

„Благодаря на Бог, че ми даде възможността да се срещна с едно истински страстно, любящо, предадено на Него сърце, а именно сърцето на д-р Джеймс Гол. Страстта на този Божии човек е заразяваща. Предизвиква те да станеш от мястото, на което се намираш и да започнеш да бягаш в маратона, чиято крайна цел е Исус Христос.“

„През този курс аз получих надежда. Дори и през сухите сезони на моя живот, аз не трябва да се отказвам. Трябва да бягам устремена към крайната ми цел – срещата ми с Царя на царете. През периода на курса разбрах, че няма как да обичам дълбоко и пламенно моя любящ Господ, преди да Го опозная по-добре.“


Д.К., 44 г. /продавач-консултант/

за курса Страстно Преследване - Опознаването на Бог и Словото Му - д-р Джеймс Гол

„Знанието, което имаме, което получаваме не е достатъчно, ако нямаме откровението за Божията любов в сърцата ни.“

„Джеймс Гол ми разкри страстта, с която той познава Господа. Аз закопнях за същото нещо – тази страст се разпали и в мен. Да стоя повече в присъствието на Бог, да се взирам в Неговата красота и святост, да преживявам по нов начин Словото, да се вкоренявам дълбоко в Него и да давам много плод.

Благодаря на Бог за това поучение, което разпали огъня в сърцето ми и ми разкри, че има още много за мен в Бог!"


Б.Дж., 47 г. /учител/

за курса Страстно Преследване - Опознаването на Бог и Словото Му - д-р Джеймс Гол

„Още от началните уроци, разбрах, че не е случайно, че Бог ме е подтикнал да се запиша в тази Академия. И знам, че този първи курс на Дж. Гол е основата, за която Бог ми говореше от известно време. Святият Дух ми беше казал, че без добра основа Архитектът няма да ми даде разрешително за строеж.“

„Още на първата лекция „се спънах” в образа на Бащата. Разбрах, че има нещо повече от това, което знам и вярвам.“


В.И., 55 г. /юрист/

за курса Страстно Преследване - Опознаването на Бог и Словото Му - д-р Джеймс Гол

„Най-силно въздействие, обаче върху мен оказа 9-ти урок Гладни за всяка Негова дума. Фразата „не давай оценка на Словото”, направо се заби в съзнанието ми.Силата на една проповед е пряко свързана с нивото на слушане. Щом Бог може да говори чрез магаре, то главната отговорност пада върху този, който слуша!“

„Толкова много трансформации само за един месец. Сърцето ми се изпълва с радост. Само като си помисля, че това е едва първия месец от това пътешествие в екип с Духът и Словото. Зареден съм с очакване за следващия курс с Бил Джонсън.“


Е.Г., 27 г.  /студентка по богословие/

за курса Страстно Преследване - Опознаването на Бог и Словото Му - д-р Джеймс Гол

“Курсът с Джеймс Гол беше полезен, основополагащ, добре синтезиран и богоцентричен, което смятам е най-важно в една проповед/поучение или друго. По време на курса отново в мен се затвърди нуждата да познавам Бог като свой личен Баща. Тази нужда, вярвам,  е нуждата на нашето поколение!”


И.И., 42 г. /бизнесмен/

за курса Страстно Преследване - Опознаването на Бог и Словото Му - д-р Джеймс Гол

„Едно от нещата, които най-много ме впечатли в този курс е разбирането  за Бог като Баща! Това за мен бе наистина едно ново откровение, което ме кара да мисля за Бога не само като Всемогъщ и Върховен Владетел и Създател на всичко, не само като Избавите и Спасител, но и да приема  нещо, което ми е убягвало досега, а именно, че Бог е мой личен любящ Баща!“

„Името му ”АЗ СЪМ!”, е разпознато  само от тези , които го познават. Аз съм, значи много.Ти познаваш този, който ти говори. Познаването на Бог води до познаването на Божия глас, и обратно: Познаването на Божият глас е следствие от познаването на Този, Който ти говори!“

„Всяко едно име разкрива част от Неговата същност, но името , което най-много ме впечатли е АЗ СЪМ! Това е името, което разкрива цялата Негова същност."


Н.К., 45 г. /висшист/

за курса Страстно Преследване - Опознаването на Бог и Словото Му - д-р Джеймс Гол

„Самият курс за мен е призив да бъде загърбена посредствеността и религията и да се превърнем в пламенни  преследвачи на Бога, които всеки ден търсят лицето Му, потапят се в прекрасното Му присъствие и докосват сърцето Му, откликвайки на вечната Му, необятна и необяснима Любов. Бог търси сърца, за да сподели Своето!”

"Въпросът „Кой според вас е Христос?“ е толкова дълбок и многопластов, че целият ни живот и цялата ни вечност са засегнати от нашия отговор."


Дж.Г., 17 г. /ученичка/

за курса Страстно Преследване - Опознаването на Бог и Словото Му - д-р Джеймс Гол

„Започнах този курс с голямо очакване и вълнение. Никога преди не бях чувала за Джеймс Гол, но въпреки това Бог ме подготвяше за нещо голямо.“


Ж.Х., 43 г. /юрист - бизнес право/

за курса Страстно Преследване - Опознаването на Бог и Словото Му - д-р Джеймс Гол

"Изгледах последните сесии и толкова ясно разбрах, че аз всъщност не познавам Бог! Това е направо шокиращо за мен! Толкова години съм чела библията, молила съм се, била съм в цъква и съм слушала проповеди ……., но в същност „моето познаване“ е доста изкривена представа за Него, пречупена през призмата на християнството, което съм виждала.

Била ли съм искрена с Бог – да! Аз имам взаимоотношения с Него, но когато гледах Джеймс Гол, видях неговата детска радост във взаимоотношението му с Бог, видях радостта и насладата в живота му от това взаимоотношение, видях дълбочина, широчина, здрава основа и голям градеж на нея. Видях ходенето му с Бог, а не сам и да се среща с Бог понякога.

И си дадох сметка в каква голяма степен съм пренесла взаимоотношението с моя земен баща във взаимоотношението ми с моя небесен Баща. Той ми поставя задача, а аз трябва да я изпълня сама, да намеря начина, да нося цялата тежест и си говорим, но аз нося и правя всичко!!!

Дадох си сметка колко плътски неща иска сърцето ми и че в тях Исус не е в центъра!

Аз искрено обичам Бог, казала съм му ДА, но има неща, които трябва да му позволя да изчисти от мен и Той да се възцари.

Мислех, че имам глад и жажда за Бог, но сега след курса си мисля, че те са толкова малки! Имам нужда и се моля Бог да ми даде глад и жажда за Него, толкова дълбок, поглъщащ и направо отчаян, защото да познавам Бог и Словото Му е живота и аз не искам в мен да има каквито и да било места, които да не са изпълнени с Исус – Пътят, Истината и Живота!"


В.М., 65 г, /пенсионерка/

за курса Страстно Преследване - Опознаването на Бог и Словото Му - д-р Джеймс Гол

"За първи път проумях, погледнах на Бог, като наш любящ Баща, като наш Татко, Татенце. И друг път съм слушала проповеди на тази тема. Но сега, като че ли ми се свлече воал. Изглежда за всяко нещо има време. А може би и защото в българските библии се използва най-вече обръщението “Отче”."