ЦЕЛ

Академия По-Високо Измерение е Християнски Институт по Приложно Християнство, акредитиран от Academic Council for Educational Accountability (ACEA)

Основната цел на всички курсове и програми на нашето обучение е всеки вярващ да задълбочи взаимоотношенията си с Исус Христос и бъде екипиран като служител на Благовестието на Царството, като получи:

  • Откровение за истинския характер на Бог и силата на Неговото Слово;
  • Функциониране в новата идентичност в Исус Христос;
  • Откровение и активиране за своя призив, назначение и съдба в Бог;
  • Функциониране в свръхестествените дарби и освобождаване на реалността на Божието Царство, тук на земята;
  • Лидерство и трансформация в седемте области на влияние в обществото – Държавно Управление, Религия, Икономика, Образование, Медии, Изкуство и Култура, Семейство;

Обучението в Академията „По-високо Измерение“ е в синхрон с Великата Заповед (Матея 22:36-40), Великото Поръчение (Матея 28:18-20) и Мандата на Господство (Лука 19:13, Битие 1:26-28) на Христос тук на земята.

 

Wagner University е глобален християнски университет, запалващ вярващите със страст да се движат в своя призив, докато се учат на практично християнско служение и носят силата на Божието царство извън четирите стени на класната стая, за да трансформират вашия свят. Международният ректор Д-р Че Ан, води Wagner University да служи в новата ера на глобално съживление и трансформация.

Свидетелства - какво казват студентите за АКАДЕМИЯТА

П.О., 43 г. /счетоводител/

„От цялото поучение има едно изречение, което най-много докосна сърцето ми и тава е: Едно от основните дейности на Святият Дух е да СЛУША разговорите между Бог Отец и Сина, и след това Той обича да споделя посланието (чутото) на Своите ПРИЯТЕЛИ! (Йоан 16:13-15) Това е нещото, което най-много ме накара да се замисля и ме предизвика да отделям повече време да се вслушвам в нежния глас на Святия Дух. Благодаря на Бог за Святият Дух в сърцето ми! Вярвам, че започваме да се кооперираме с Него на едно по-високо ниво.“

Р.К., 22 г. /студентка по право/

„Благодаря на Бог, че ми даде възможността да се срещна с едно истински страстно, любящо, предадено на Него сърце, а именно сърцето на д-р Джеймс Гол. Страсттна на този Божии човек е заразяваща. Предизвиква те да станеш от мястото, на което се намираш и да започнеш да бягаш в маратона, чиято крайна цел е Исус Христос.“

Д.К., 44 г. /продавач-консултант/

„Знанието, което имаме, което получаваме не е достатъчно, ако нямаме откровението за Божията любов в сърцата ни.“ „Джеймс Гол ми разкри страстта, с която той познава Господа. Аз закопнях за същото нещо – тази страст се разпали и в мен. Да стоя повече в присъствието на Бог, да се взирам в Неговата красота и святост, да преживявам по нов начин Словото, да се вкоренявам дълбоко в Него и да давам много плод. Благодаря на Бог за това поучение, което разпали огъня в сърцето ми и ми разкри, че има още много за мен в Бог!"