ЦЕЛ

Целта на двугодишната програма на Академия По-Високо Измерение е всеки един вярващ да бъде екипиран и да получи:

  • Откровение за истинския характер на Бог и за силата на Неговото Слово;
  • Функциониране от позиция на новата идентичност в Исус Христос;
  • Разбиране за своя призив, цел и съдба в Бог;
  • Активиране в свръхестествените дарби на Бог за победоносен живот;
  • Влияние в областите на седемте планини на обществото – Държавно Управление, Религия, Икономика, Образование, Медии, Изкуство и Култура, Семейство.

Свидетелства - какво казват студентите за академията

П.О., 43 г. /счетоводител/

„От цялото поучение има едно изречение, което най-много докосна сърцето ми и тава е: Едно от основните дейности на Святият Дух е да СЛУША разговорите между Бог Отец и Сина, и след това Той обича да споделя посланието (чутото) на Своите ПРИЯТЕЛИ! (Йоан 16:13-15) Това е нещото, което най-много ме накара да се замисля и ме предизвика да отделям повече време да се вслушвам в нежния глас на Святия Дух. Благодаря на Бог за Святият Дух в сърцето ми! Вярвам, че започваме да се кооперираме с Него на едно по-високо ниво.“

Р.К., 22 г. /студентка по право/

„Благодаря на Бог, че ми даде възможността да се срещна с едно истински страстно, любящо, предадено на Него сърце, а именно сърцето на д-р Джеймс Гол. Страсттна на този Божии човек е заразяваща. Предизвиква те да станеш от мястото, на което се намираш и да започнеш да бягаш в маратона, чиято крайна цел е Исус Христос.“

Д.К., 44 г. /продавач-консултант/

„Знанието, което имаме, което получаваме не е достатъчно, ако нямаме откровението за Божията любов в сърцата ни.“ „Джеймс Гол ми разкри страстта, с която той познава Господа. Аз закопнях за същото нещо – тази страст се разпали и в мен. Да стоя повече в присъствието на Бог, да се взирам в Неговата красота и святост, да преживявам по нов начин Словото, да се вкоренявам дълбоко в Него и да давам много плод. Благодаря на Бог за това поучение, което разпали огъня в сърцето ми и ми разкри, че има още много за мен в Бог!"