УСЛОВИЯ

 1. Необходимо е седмично да изгледате сесиите – групово или индивидуално и да си водите записки в работните тетрадки.
 2. Някои от курсовете са придружени с книга, четенето на която ще ви помогне да влезете в по-голяма дълбочина на откровение по-темата.
 3. Ежедневно четете и разсъждавайте върху Библията. Молете Святия Дух да ви дава по-дълбоко разбиране върху Словото Си, характера на Бог и какво върши във вашия живот, семейство и бизнес днес!
 4. Участвайте в групи за да практикувате и упражнявате новите умения без страх от грешки или осъждение.
 5. В края на всеки курс има тест, който ще направите онлайн. Ако сте били внимателни върху поученията, тестът ще ви се стори лесен. Също е необходимо да напишете отчет от две печатни страници относно приложението на курса върху вашия живот. Необходимо е да ъплоуднете отчета в онлайн платформата към съответния курс. Тестът и отчетът са необходими, за да се счита курса за завършен.
 6. Не участвайте в делата на плътта (Галатяни 5), но ежедневно бъдете чувствителни към водителството на Святия Дух да практикувате духовните дарби Римляни 12.
 7. След като се запишете, ще стартираме затворена Фейсбук група само за записаните ученици. Правила за участие в групата:
  • Показвайте уважение към всеки един чрез своите коментари.
  • Не изпадайте в спорове.
  • Уважавайте всяко мнение, независимо от различията ви!
  • Партнирайте в молитва с останалите.
  • Следете събитията и срещите.

Отправяйте своите въпроси към лидерския екип.